شمع، ایمنی، شعله

شمع و برچسب های ایمنی

شمع محصولی است که از گذشته تا کنون مصارف بسیاری در زندگی مردم جوامع مختلف داشته و دارد. از شمع ها همواره برای مصارف تزیینی، روشنایی یا غیره ... استفاده می شود. بسیاری از مصرف کنندگان شمع فکر می کنند استفاده از این محصول بسیار ساده است و نیازی به رعایت هیچ نکته ایمنی نیست. باید گفت این تفکر کاملا...