شام غریبان

شام غریبان

شام غریبان، مراسم مذهبی شیعیان است که درنخستین شب پس از شهادت امام حسین (ع) و یارانش در روز عاشورا  برگزار می‌گردد. مناطق مختلف  با شیوه های گوناگون به عزاداری شام غریبان میپردازند. وجه تشابه مراسم عزاداری در مناطق مختلف مرثیه خوانی و شمع روشن کردن است ولی در نحوه ی برگزاری این مراسم ها تفاوت هایی وجود دارد .روشن کردن...