Foots oil

Foots oil  محصول نهایی بدست آمده از اسلاک واکس می باشد. این محصول به رنگ قهوه ای بوده و شامل درصد بالایی روغن است. از   Foots oil می توان در روان کاری ها، تولید مواد منفجره و غیره استفاده کرد. همچنین برخی کارخانجات کبریت سازی نیز در تولیدات خود از این محصول بهره مند می شوند.