لاله ٣ معمولی ZP

لاله ٣ معمولی ZP

نام شمع:لاله ٣ معمولی ZP

پارافین: ٧%

ارتفاع: ١٢ سانت

قطر: ١٠ میلی متر

نوع نخ: پنبه

تعداد در هر بسته: ٦ عدد

تعداد در هر کارتن: ٣١٥ بسته

سفارش محصول