لاله ٢ معمولی ZL

لاله ٢ معمولی ZL

نام شمع: لاله ٢ معمولی ZL

پارافین: ٧%

ارتفاع: ١٠ سانت

قطر:  ٩ میلی متر

نوع نخ: پنبه

تعداد در هر بسته: ٦ عدد

تعداد در هر کارتن: ٤٦٥ بسته

سفارش محصول