لاله ٢ اعلاء SL

 

لاله ٢ اعلاء SL

نام شمع: لاله ٢ اعلاء SL

پارافین: ٣ تا ٥%

ارتفاع: ١٠ سانت

قطر:  ٩ میلی متر

نوع نخ: پنبه

تعداد در هر بسته: ٦ عدد

تعداد در هر کارتن: ٤٦٥ بسته

سفارش محصول