لاله ١ اعلاء کوتاه SB

لاله ١ اعلاء کوتاه SB

نام شمع: لاله ١ اعلاء کوتاه SB

پارافین:  ٣ تا ٥%

ارتفاع: ٩ سانت

قطر:  ١٢ میلی متر

نوع نخ: پنبه

تعداد در هر بسته: ٦ عدد

تعداد در هر کارتن: ٣١٥ بسته

سفارش محصول