لاله ١ اعلاء بلند SA

لاله ١ اعلاء بلند SA

 

نام شمع: لاله ١ اعلاء بلند SA

پارافین:  ٣ تا ٥%

ارتفاع: ١٤ سانت

قطر:  ١٠ میلی متر

نوع نخ: پنبه

تعداد در هر بسته: ٦ عدد

تعداد در هر کارتن: ٣١٥ بسته

سفارش محصول