شمع پیچ ٦ عددی رنگی

شمع پیچ ٦ عددی رنگی

نام شمع: پیچ ٦ عددی رنگی

نوع پارافین: ٧%

ارتفاع: ١٥ سانت

نوع نخ: پنبه

رنگ: ٧ رنگ متنوع

تعداد در هر کارتن: ٢٣٤ بسته

سفارش محصول