شمع پیچ ٢ عددی ٣٠ سانت

پیچ دو عددی

نام شمع:پیچ ٢ عددی ٣٠ سانت

پارافین: ٣ تا ٥ %

ارتفاع: ٣٠ سانت

نوع نخ: پنبه

رنگ: ٧ رنگ متالیک

تعداد در هر کارتن: ١٧٠ بسته

سفارش محصول