شمع پیچ ٢ عددی ٢٥ سانت

پیچ دو عددی

نام شمع:پیچ ٢ عددی ٢٥ سانت

پارافین: ٣ تا ٥ %

ارتفاع:  ٢٥ سانت

نوع نخ: پنبه

رنگ: ٧ رنگ متالیک

تعداد در هر کارتن: ١٩٠ بسته

سفارش محصول