شمع پیچ ٢ عددی ٢٠ سانت

پیچ دو عددی

نام شمع:پیچ ٢ عددی ٢٠ سانت

پارافین: ٣ تا ٥ %

ارتفاع: ٢٠ سانت

نوع نخ: پنبه

رنگ: ٧ رنگ متنوع

تعداد در هر کارتن: ٢٥٠ بسته

سفارش محصول