شمع پیچ ٢ عددی ١٥ سانت

شمع پیچ ٢ عددی ١٥ سانت

نام شمع:پیچ ٢ عددی ١٥ سانت

پارافین: ٣ تا ٥ %

ارتفاع: ١٥ سانت

نوع نخ: پنبه

رنگ: ٧ رنگ متالیک

تعداد در هر کارتن: ٢٧٢ بسته

سفارش محصول