شمع ٤ عددی ساده

شمع ٤ عددی ساده

نام شمع: ٤ عددی ساده

نوع پارافین: ٣ تا ٥ %

ارتفاع:  ١٤ سانت

قطر: ١٤ میلی متر

نوع نخ: پنبه

رنگ: ٤ رنگ

تعداد در هر کارتن: ١٥٠ بسته

سفارش محصول