شمع متالیک ١٢ عددی ٢٥ سانت (هستی)

پیچ متالیک هستی

نام شمع:متالیک ١٢ عددی ٢٥ سانت (هستی)

پارافین: ٣ تا ٥ %

ارتفاع:  ٢٥ سانت

نوع نخ: پنبه

رنگ: ٧ رنگ متالیک

تعداد در هر بسته: ١٢ عدد

تعداد در هر کارتن: ٣٥ بسته

سفارش محصول