شمع متالیک ١٢ عددی ٢٠ سانت (سها)

پیچ متالیک سها

نام شمع:متالیک ١٢ عددی  ٢٠ سانت (سها)

پارافین: ٣ تا ٥ %

ارتفاع: ٢٠ سانت

نوع نخ: پنبه

رنگ: ٧ رنگ متالیک

تعداد در هر بسته: ١٢ عدد

تعداد در هر کارتن: ٤٨ بسته

سفارش محصول