وارمر ها

وارمر کریستالی ٢٨ عددی

نام شمع: شمع وارمر کریستالی ٢٨ عددی وزن خالص: 13 گرم نوع ظرف: از جنس پلی کربنات نوع نخ: فتیله اتوماتیک مدت زمان سوخت: 4 تا 5 ساعت رنگ بندی: سفید و رنگی

وارمر کریستالی ٧ عددی

نام شمع: شمع وارمر کریستالی 7 عددی وزن خالص: 13 گرم نوع ظرف: از جنس پلی کربنات نوع نخ: فتیله اتوماتیک مدت زمان سوخت: 4 تا 5 ساعت رنگ بندی: سفید و رنگی

وارمر ١٠٠ عددی

  نام شمع: وارمر ١٠٠ عددی وزن خالص: ١٣ گرم نوع ظرف: آلومینیوم لب برگردان نوع نخ: پنبه- فراوری شده- وارداتی مدت زمان سوخت: ٤/٥ تا ٥ ساعت رنگ: سفید تعداد در هر بسته: ١٠٠ عدد تعداد در هر کارتن: ١٠ بسته

وارمر ٥٠ عددی

نام شمع: وارمر ٥٠ عددی وزن خالص: ١٣ گرم نوع ظرف: آلومینیوم لب برگردان نوع نخ: پنبه- فراوری شده- وارداتی مدت زمان سوخت: ٤/٥ تا ٥ ساعت رنگ: سفید و رنگی تعداد در هر بسته: ٥٠ عدد تعداد در هر کارتن: ٢٠ بسته

وارمر ١٢ عددی

نام شمع: وارمر ١٢ عددی وزن خالص: ١٣ گرم نوع ظرف: آلومینیوم لب برگردان نوع نخ: پنبه- فراوری شده- وارداتی مدت زمان سوخت: ٤/٥ تا ٥ ساعت رنگ: سفید و رنگی تعداد در هر بسته: ١٢ عدد تعداد در هر کارتن: ١٠٠ بسته

وارمر ٦ عددی

نام شمع: وارمر ٦ عددی وزن خالص: ١٣ گرم نوع ظرف: آلومینیوم لب برگردان نوع نخ: پنبه- فراوری شده- وارداتی مدت زمان سوخت: ٤/٥ تا ٥ ساعت رنگ: سفید و رنگی تعداد در هر بسته:٦ عدد تعداد در هر کارتن: ٢٠٠ بسته

وارمر دویچ

  نام شمع: وارمر دویچ وزن خالص: ١٣ گرم نوع ظرف: مواد پلاستیک P.P نوع نخ: پنبه- فراوری شده- وارداتی مدت زمان سوخت: ٤/٥ تا ٥ ساعت رنگ ظرف: ٧ رنگ متنوع رنگ شمع: ٧ رنگ متنوع تعداد در هر بسته: ٢ عدد تعداد در هر کارتن: ٧٥ بسته