شمع میله ای

شمع میله ای

از محصولات صادراتی شمع حامد نام شمع: شمع میله ای قطر :  از 12 الی30 میلی متر ارتفاع: از 10 تا 20 سانتی متر نوع نخ: فتیله فراوری شده نوع پارافین: طبق سفارش از 1% تا 5%