شمع مخروطی

شمع مخروطی ٣٠ سانت

نام شمع: مخروطی ٣٠ سانت پارافین: ٢% ارتفاع: ٣٠ سانت نوع نخ: پنبه- فراوری شده تعداد در هر بسته: ١٢ عدد تعداد در هر کارتن: ١٥ بسته