شمع مخروطی

شمع ٤ عددی ساده

نام شمع: ٤ عددی ساده نوع پارافین: ٣ تا ٥ % ارتفاع:  ١٤ سانت قطر: ١٤ میلی متر نوع نخ: پنبه رنگ: ٤ رنگ تعداد در هر کارتن: ١٥٠ بسته

شمع مخروطی ٣٠ سانت

نام شمع: مخروطی ٣٠ سانت پارافین: ٢% ارتفاع: ٣٠ سانت نوع نخ: پنبه- فراوری شده تعداد در هر بسته: ١٢ عدد تعداد در هر کارتن: ١٥ بسته