شمع قلمی

شمع قلمی 20 و 30 سانتی متر

  نام محصول : شمع قلمی 20 و 30 سانتی متر نوع نخ: پنه فرآوری شده نوع پارافین : 2 % رنگ بندی : جور تعداد  هر بسته :  12 عدد تعداد داخل کارتن : 20 سانتی متر 21 بسته /30 سانتی متر 15 بسته