شمع استوانه

شمع استوانه قطر ١٥ * ١٠

نام شمع: استوانه قطر ١٥ * ١٠ نوع پارافین:٢.٥% ارتفاع: ١٥سانت نوع نخ: پنبه- فراوری شده رنگ: سفید نوع بسته بندی: سلفون تعداد در هر کارتن: ١٥

شمع استوانه قطر ١٠ * ١٠

نام شمع: استوانه قطر ١٠ * ١٠ نوع پارافین:٢.٥% ارتفاع: ١٠ سانت نوع نخ: پنبه- فراوری شده رنگ: سفید نوع بسته بندی: سلفون تعداد در هر کارتن: ١٥